Cơ chế giải quyết khiếu nại

Vinasport.com.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Vinasport.com.vn.Vinasport.com.vn  có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Vinasport.com.vn

Khi phát sinh tranh chấp, Vinasport.com.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Vinasport.com.vn và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1:Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: vinasport.com.vn hoặc gọi đến hotline: 0969577323
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vinasport.com.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Vinasport.com.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để khiếu nại đó.
  • Bước 3: Vinasport.com.vn yêu cầu người mua cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.
  • Bước 4: Vinasport.com.vn sẽ giải thích các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu khách hàng yêu cầu.
Di Chuyển Hàng Đầu
Gần
Gần
Gần

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping